Konkurs na opowiadanie fantasy

Wczoraj dostałem maila z informacją o ciekawym konkursie. Sam się raczej nie kwalifikuję, wyżywam się w “techtasy”, ale zachęcam do wzięcia w nim udziału. Nagrodą główną jest wydanie e-książki, domyślam się że chodzi o książkę ze zwycięskim opowiadaniem. Poniżej regulamin. Oficjalna strona konkursu tutaj.

Regulamin konkursu “Wampiry w polskiej rzeczywistości”


1. Organizatorem konkursu jest Apeiron Magazine, dostępny pod adresem www.apeironmag.pl.
Współorganizatorami są serwis Mythai.info oraz wydawnictwo Fabryka Słów.

2. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, którzy zamieszkują na terytorium Polski.

3. Warunkiem przyjęcia dzieła do konkursu jest nadesłanie pod adres: opowiadania@apeironmag.pl z tematem “konkurs”:
– opowiadania osadzonego w konwencji fantasy, temat: “Wampiry w polskiej rzeczywistości”,
do 31 marca 2010 roku,
– podpisanego imieniem i nazwiskiem,
– objętości maksymalnie 20 stron (marginesy standardowe, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1).

4. Nadesłane prace nie mogą nosić znamion plagiatu.

5. Jury w składzie:
– sędzia główny: Magdalena Pioruńska (redaktor naczelny AM),
– Rafał Natzke Kruszyński (szef działu Muzeum Piosenek),
– Marcin Żołtowski (szef działu Opowiadań),
– Mariusz Moryl (szef portalu mythai),
– Piotr Andruczyk (drugi administrator mythai),
dokona subiektywnego i demokratycznego wyboru najlepszych dzieł.

6. Nagrodami w konkursie są:
a) Za pierwsze miejsce:
– wydanie książki elektronicznej w wydawnictwie EscapeMagazine.pl,
– dyplom,
– książka wydawnictwa Fabryka Słów,
– bon o wartości 50 zł do zrealizowania w dowolnym EMPiK-u
b) Za drugie miejsce:
– dwie książki wydawnictwa Fabryka Słów,
– dyplom,
– film DVD związany z tematyką konkursu,
c) Za trzecie miejsce:
– dwie książki wydawnictwa Fabryka Słów,
– dyplom,
– bon o wartości 50 zł do zrealizowania w sklepie Zantes.pl

7. W przypadku pierwszego miejsca, autor otrzymuje gwarancję wydania książki elektronicznej w wydawnictwie EscapeMagazine.pl, jeśli autor podpisze standardową umowę wydawniczą z w/w wydawnictwem. W przypadku nieskorzystania z oferty wydawnictwa:
a) autorowi nie przysługuje wymiana tej nagrody na inną,
b) autorowi przysługuje zachowanie pozostałych nagród, które zdobył w tym konkursie.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swoich dzieł na łamach Apeiron Magazine oraz Mythai.info.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

Share

Comment

Want to say something about this article? Let's discuss it on Twitter, Facebook, or Google+.